sureleri Kuran Sırasında görmek için tıklayınız sureleri alfabetik sırada görmek için tıklayınız
Sıra Sure Adı

indirilme Sırası ve Nerede İndirildiği

Ayet sayısı
1 Fâtiha Suresi / سُورَةُ الفَاتِحَة   5-Mekke 7
2 Bakara Suresi / سُورَةُ البَقَرَة   87-Medine 286
3 Âl-i İmrân Suresi / سُورَةُ آل عِمرَان   89-Medine 200
4 Nisâ Suresi / سُورَةُ النِّسَاء   92-Medine 176
5 Mâide Suresi / سُورَةُ المَائدة   112-Medine 120
6 En’âm Suresi / سُورَةُ الاٴنعَام   55-Mekke 165
7 A’râf Suresi / سُورَةُ الاٴعرَاف   39-Mekke 206
8 Enfâl Suresi / سُورَةُ الاٴنفَال   88-Medine 75
9 Tevbe Suresi / سُورَةُ التّوبَة   113-Medine 129
10 Yûnus Suresi / سُورَةُ يُونس   51-Mekke 109
11 Hûd Suresi / سُورَةُ هُود   52-Mekke 123
12 Yûsuf Suresi / سُورَةُ يُوسُف   53-Mekke 111
13 Ra’d Suresi / سُورَةُ الرّعد   96-Mekke 43
14 İbrahim Suresi / سُورَةُ إبراهيم   72-Mekke 52
15 Hicr Suresi / سُورَةُ الحِجر   54-Mekke 99
16 Nahl Suresi / سُورَةُ النّحل   70-Mekke 128
17 İsrâ Suresi / سُورَةُ بنى اسرآئيل / الإسرَاء  50-Mekke 111
18 Kehf Suresi / سُورَةُ الكهف   69-Mekke 110
19 Meryem Suresi / سُورَةُ مَريَم   44-Mekke 98
20 Tâ-Hâ Suresi / سُورَةُ طٰه   45-Mekke 135
21 Enbiyâ Suresi / سُورَةُ الاٴنبياء   73-Mekke 112
22 Hac Suresi / سُورَةُ الحَجّ   103-Medine 78
23 Mü’minûn Suresi / سُورَةُ المؤمنون   74-Mekke 118
24 Nûr Suresi / سُورَةُ النُّور   102-Medine 64
25 Furkân Suresi / سُورَةُ الفُرقان   42-Mekke 77
26 Şu’arâ Suresi / سُورَةُ الشُّعَرَاء   47-Mekke 227
27 Neml Suresi / سُورَةُ النَّمل   48-Mekke 93
28 Kasas Suresi / سُورَةُ القَصَص   49-Mekke 88
29 Ankebût Suresi / سُورَةُ العَنكبوت   85-Mekke 69
30 Rûm Suresi / سُورَةُ الرُّوم   84-Mekke 60
31 Lokman Suresi / سُورَةُ لقمَان   57-Mekke 34
32 Secde Suresi / سُورَةُ السَّجدَة   75-Mekke 30
33 Ahzâb Suresi / سُورَةُ الاٴحزَاب   90-Medine 73
34 Sebe’ Suresi / سُورَةُ سَبَإ   58-Mekke 54
35 Fâtır Suresi / سُورَةُ فَاطِر   43-Mekke 45
36 Yâsîn Suresi / سُورَةُ يسٓ   41-Mekke 83
37 Sâffât Suresi / سُورَةُ الصَّافات   56-Mekke 182
38 Sâd Suresi / سُورَةُ صٓ   38-Mekke 88
39 Zümer Suresi / سُورَةُ الزُّمَر   59-Mekke 75
40 Mü’min Suresi / سُورَةُ مؤمن / غَافر   60-Mekke 85
41 Fussilet Suresi / سُورَةُ حٰمٓ السجدة / فُصّلَت   61-Mekke 54
42 Şûrâ Suresi / سُورَةُ الشّورى   62-Mekke 53
43 Zuhruf Suresi / سُورَةُ الزّخرُف   63-Mekke 89
44 Duhân Suresi / سُورَةُ الدّخان   64-Mekke 59
45 Câsiye Suresi / سُورَةُ الجَاثية   65-Mekke 37
46 Ahkâf Suresi / سُورَةُ الاٴحقاف   66-Mekke 35
47 Muhammed Suresi / سُورَةُ محَمَّد   95-Medine 38
48 Fetih Suresi / سُورَةُ الفَتْح   111-Medine 29
49 Hucurât Suresi / سُورَةُ الحُجرَات   106-Medine 18
50 Kâf Suresi / سُورَةُ قٓ   34-Mekke 45
51 Zâriyât Suresi / سُورَةُ الذّاريَات   67-Mekke 60
52 Tûr Suresi / سُورَةُ الطُّور   76-Mekke 49
53 Necm Suresi / سُورَةُ النّجْم   23-Mekke 62
54 Kamer Suresi / سُورَةُ القَمَر   37-Mekke 55
55 Rahmân Suresi / سُورَةُ الرَّحمٰن   97-Mekke 78
56 Vâkı’a Suresi / سُورَةُ الواقِعَة   46-Mekke 96
57 Hadîd Suresi / سُورَةُ الحَديد   94-Medine 29
58 Mücâdele Suresi / سُورَةُ المجَادلة   105-Medine 22
59 Haşr Suresi / سُورَةُ الحَشر   101-Medine 24
60 Mümtehine Suresi / سُورَةُ المُمتَحنَة   91-Medine 13
61 Saff Suresi / سُورَةُ الصَّف   109-Medine 14
62 Cum’a Suresi / سُورَةُ الجُمُعَة   110-Medine 11
63 Münâfikûn Suresi / سُورَةُ المنَافِقون   104-Medine 11
64 Teğâbun Suresi / سُورَةُ التّغَابُن   108-Medine 18
65 Talâk Suresi / سُورَةُ الطّلاَق   99-Medine 12
66 Tahrîm Suresi / سُورَةُ التّحْريم   107-Medine 12
67 Mülk Suresi / سُورَةُ المُلك   77-Mekke 30
68 Kalem Suresi / سُورَةُ القَلَم   2-Mekke 52
69 Hâkka Suresi / سُورَةُ الحَاقَّة   78-Mekke 52
70 Me’âric Suresi / سُورَةُ المعَارج   79-Mekke 44
71 Nûh Suresi / سُورَةُ نُوح   71-Mekke 28
72 Cin Suresi / سُورَةُ الجنّ   40-Mekke 28
73 Müzzemmil Suresi / سُورَةُ المُزمّل   3-Mekke 20
74 Müddessir Suresi / سُورَةُ المدَّثِّر   4-Mekke 56
75 Kıyâmet Suresi / سُورَةُ القِيامَة   31-Mekke 40
76 İnsan Suresi / سُورَةُ دهر / الإنسَان   98-Medine 31
77 Mürselât Suresi / سُورَةُ المُرسَلات   33-Mekke 50
78 Nebe’ Suresi / سُورَةُ النّبَإِ   80-Mekke 40
79 Nâzi’ât Suresi / سُورَةُ النَّازعَات   81-Mekke 46
80 Abese Suresi / سُورَةُ عَبَسَ   24-Mekke 42
81 Tekvîr Suresi / سُورَةُ التّكوير   7-Mekke 29
82 İnfitâr Suresi / سُورَةُ الانفِطار   82-Mekke 19
83 Mutaffifîn Suresi / سُورَةُ المطفّفِين   86-Mekke 36
84 İnşikâk Suresi / سُورَةُ الانشقاق   83-Mekke 25
85 Bürûc Suresi / سُورَةُ البُرُوج   27-Mekke 22
86 Târık Suresi / سُورَةُ الطّارق   36-Mekke 17
87 A’lâ Suresi / سُورَةُ الاٴعلى   8-Mekke 19
88 Gâşiye Suresi / سُورَةُ الغَاشِية   68-Mekke 26
89 Fecr Suresi / سُورَةُ الفَجر   10-Mekke 30
90 Beled Suresi / سُورَةُ البَلَد   35-Mekke 20
91 Şems Suresi / سُورَةُ الشّمس   26-Mekke 15
92 Leyl Suresi / سُورَةُ الليْل   9-Mekke 21
93 Duhâ Suresi / سُورَةُ الضّحى   11-Mekke 11
94 İnşirâh Suresi / سُورَةُ الْاِنْشِرَاحِ   12-Mekke 8
95 Tîn Suresi / سُورَةُ التِّين   28-Mekke 8
96 Alak Suresi / سُورَةُ العَلق   1-Mekke 19
97 Kadir Suresi / سُورَةُ القَدر   25-Mekke 5
98 Beyyine Suresi / سُورَةُ البَيِّنَة   100-Medine 8
99 Zilzâl Suresi / سُورَةُ الزّلزَلة   93-Medine 8
100 Âdiyât Suresi / سُورَةُ العَاديَات   14-Mekke 11
101 Kâri’a Suresi / سُورَةُ القَارعَة   30-Mekke 11
102 Tekâsür Suresi / سُورَةُ التّكاثُر   16-Mekke 8
103 Asr Suresi / سُورَةُ العَصر   13-Mekke 3
104 Hümeze Suresi / سُورَةُ الهُمَزة   32-Mekke 9
105 Fil Suresi / سُورَةُ الفِيل   19-Mekke 5
106 Kureyş Suresi / سُورَةُ القُرَيش   29-Mekke 4
107 Mâ’ûn Suresi / سُورَةُ المَاعون   17-Mekke 7
108 Kevser Suresi / سُورَةُ الكَوثَر   15-Mekke 3
109 Kâfirûn Suresi / سُورَةُ الكافِرون   18-Mekke 6
110 Nasr Suresi / سُورَةُ النّصر   114-Medine 3
111 Tebbet Suresi / سُورَةُ لهب / المَسَد   6-Mekke 5
112 İhlâs Suresi / سُورَةُ الإخلاص   22-Mekke 4
113 Felâk Suresi / سُورَةُ الفَلَق   20-Medine 5
114 Nâs Suresi / سُورَةُ النَّاس   21-Medine 6